سایت ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته

*
*
*
*
*
حساب کاربری بسازید

مجری پروژه دکتر سید کاظم موسوی ساداتی

     هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق     سایت ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته (آپفا)

سایت ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته (آپفا) امکان سنجش و ارزیابی قابلیت ها و توانایی شرکت کنندگان در آزمون های متعدد آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت از قبیل ترکیب بدن، استقامت قلبی –عروقی- تنفسی، حداکثر اکسیژن مصرفی، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، توان، سرعت، تعادل و چابکی را دارد.

کاربردهای نرم افزار و سایت ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته (آپفا)

تعیین نمرات درس تربیت بدنی مدارس و دانشگاه، برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی، ارزیابی آمادگی جسمانی در باشگاه های ورزشی، ارزیابی شاخص های مختلف آمادگی جسمانی اقشار مختلف، توضیح مفاهیم درس سنجش و اندازه گیری و بررسی آزمون های آزمایشگاه فیزیولوژی استفاده کرد.

قابلیت ها و امکانات سایت ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته (آپفا)

مهمترین قابلیت ها و توانایی های نرم افزار آپفا به شرح زیر است. سایت ارزیابی آمادگی جسمانی پیشرفته (آپفا) به صورت نرم افزار دسک تاپی هم طراحی شده است که قابلیت ها و توانایی های بمراتب بیشتر از سایت دارد.

 1. برآورد آزمایشگاهی حداکثر اکسیژن مصرفی کلی و ارزیابی کیفی استقامت قلبی وعروقی شرکت کنندگان با استفاده از آزمون های: راه رفتن ، دویدن، کارسنج پایی ، کارسنج دستی ، پله ورزی بر اساس پروتکل های کالج آمریکایی پزشکی ورزشی (2013)، آزمون های نوارگردان با استفاده از فرمول های: بالک مردان فعال و غیر فعال، بالک زنان فعال و غیر فعال، بروس مردان فعال و غیر فعال، بروس زنان فعال و غیر فعال، بروس بیماران قلبی و افراد مسن، نوتن مردان دارای بیماری قلبی، ابلینگ 20 تا 59 سال، جورج 18 تا 28 سال، در آزمون های چرخ کارسنج با استفاده از فرمول های: آزمون زیر بیشینه فاکس (1973)، آزمون بیشینه فاکس، آزمون زیر بیشینه استراند- رایمینگ و آزمون بیشینه استراند .
 2. برآورد میدانی حداکثر اکسیژن مصرفی و ارزیابی کیفی استقامت قلبی وعروقی شرکت کنندگان با استفاده از آزمون های: یک مایل دویدن نرم درحالت یکنواخت جورج و همکاران (1993)، یک مایل دویدن یا راه رفتن (8 الی 17 سال) کورتون و همکاران (1995)، یک و نیم مایل دویدن یا راه رفتن جورج و همکاران (1993)، یک و نیم مایل دویدن یا راه رفتن لارسن و همکاران (2002)، دوازده دقیقه کوپر (1968)، پانزده دقیقه بالک (1963)، یک مایل راه رفتن کلین (1987) و یک مایل راه رفتن راکپورت (39-35)، یک مایل دویدن یا راه رفتن (8 الی 17 سال) کروتن، آزمون دوی رفت و برگشت 20 متر لگر و همکاران، آزمون دوی رفت و برگشت 20 متر ماهار و همکاران، آزمون 6 دقیقه راه رفتن افراد مسن و آزمون 2 دقیقه پله افراد مسن، در آزمون های پله با استفاده از فرمول های: پله هاروارد، پله ناگل، پله نوتن، پله استراند، پله کالج کوئینز و پله فوستری .
 3. تعيين میانگین و مجموع ضخامت چين پوستي، چگالی بدن، درصد چربی بدن، وزن مطلوب و ارزیابی کیفی ترکيب بدن شرکت کنندگان مرد و زن بالاي 18 سال با استفاده از سه نقطه، چهار نقطه و و هفت نقطه: سینه، زیر بغل، سه سر بازویی، زیر کتف، شکم، فوق خاصره ای، ران، شرکت کنندگان مرد و زن زیر 18 سال با استفاده از چین پوستی دو نقطه: سه سربازویی و پشت ساق پا و سه سربازویی و تحت کتفی.
 4. تعيين سه مولفه تیپ بدنی، نوع تیپ بدنی (سیزده نوع)، میانگین تیپ بدنی، فاصله نگرشی، میانگین نگرشی و واریانس نگرشی تیپ بدنی، آنالیز طولی سری های زمانی تیپ بدنی (فاصله کوچنده) شرکت کنندگان با استفاده از آزمون هیث –کارتر.
 5. ارزیابی کیفی و کمی توان بی هوازی، سرعت، قدرت و استقامت عضلانی، استقامت قلبی- عروقی، انعطاف پذیری و ترکیب بدن شرکت کنندگان با آزمون های: شنای سوئدی، پرس سینه، دراز و نشست، ایستادن از صندلی سالمندان، جلو بازو با دمبل سالمندان، دراز و نشست نیمه، پیش بینی یک تکرار بیشینه، پرش عمودی، دو سرعت، ترکیب بدن بزرگسالان، ترکیب بدن کودکان، ضربان قلب هدف، راه رفتن راکپورت، 12 دقیقه دویدن، دوی استقامت، تست دوچرخه کارسنج یاماکا، تست نوارگردان بروس و بالک، انعطاف پذیری نشسن و رساندن، محاسبه شاخص توده بدن، محاسبه نسبت دور کمر به باسن.
 6. ارزیابی توان بی هوازی با استفاده از آزمون رست ، وینگیت و پرش عمودی
 7. تعيين رتبه و نمره در هر آزمون و در مجموعه اي از آزمون های جسماني بر اساس نورم های ملي يا استاني پيش فرض ثبت شده در نرم افزار (این نورم ها به صورت پیش فرض در نرم افزار قرار داده شده و یا خود کاربر وارد می کند) و نمرات خام ثبت شده شرکت کنندگان.

قابلیت‌های پیشرفته

نرم افزار ارزیابی آمادگی جسمانی علاوه بر قابلیت های ذکر شده دارای قابلیت های زیر نیز هست که در صورت تهیه می توانید از قابلیت های آن بهره مند شوید

 1. تعيين وضعيت (ضعيف، متوسط، خوب، خيلي خوب و عالي بودن) جوانان (19-16سال)، بزرگسالان (20 سال به بالا) و نوجوانان (15-13 سال) رشته های مختلف ورزشی، بر اساس استاندارد های ورزش قهرماني پایگاه های ورزش سازمان تربیت بدنی در تعدادی از آزمون ها بر اساس نورم های پيش فرض يا با نورم های جديد داراي قالب مشابه با نورم های پيش فرض نرم افزار (اسامی این آزمون ها و نورم های آنها به صورت پیش فرض در نرم افزار قرار داده شده و یا خوذ کاربر وارد می کند).
 2. تعيين رتبه و نمره در هر آزمون و در مجموعه اي از آزمون های جسماني بر اساس میانگین و انحراف معیار هر آزمون ثبت شده در نرم افزار (این آزمون ها به صورت پیش فرض در نرم افزار قرار داده شده و یا خود کاربر وارد می کند) و نمرات خام ثبت شده شرکت کنندگان.
 3. تبديل واحد های وزن، طول، فشار و دما، انرژی، حجم و کار به همديگر.
 4. امكان به روز کردن نرم افزار و نورم ها، تغيير نورم های پيش فرض با نورم های جديد داراي فرمت يكسان با نورم های پيش فرض نرم افزار و افزايش كاربري نرم افزار براي گروه های مختلف مورد نظر كاربران
 5. امکان استخراج نورم 20 ارزشی از رکوردهای آزمودنی ها
 6. امکان مرتب سازی اطلاعات خروجی به صورت نزولی و صعودی براساس سه فاکتور به صورت همزمان
 7. امکان چاپ اطلاعات خروجی (نتایج گزارش شده) با سربرگ و لوگوی مورد نظر کاربر
 8. توانايي صدور و ذخیره نتایج در فرمت های (PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TEST, IMAGE) وجود دارد.
 9. ارائه توضيح و تصوير در مورد هدف و نحوه اجرای هريك از آزمون ها، نحوه برآورد شاخص ها و بر آورد پارامترها از طريق محاسبات ثانويه و يا از طريق نموگرام برخي از آزمون ها
 10. امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات پیش فرض، اطلاعات ورودی و خروجی
 11. دارای یک راهنمای کامل متنی و مولتی مدیای آموزشی نحوه اجرای آزمون ها با نرم افزار
 12. قابلیت به روز رسانی از نرم افزار